Ewidencja awarii wodociągowych

Opis programu

Program ewidencji awarii to aplikacja pomocna w pracy warsztatu wodociągowo - kanalizacyjnego. Służy do ewidencji i zarządzaniem pracami i awariami realizowanymi przez pracowników. Zawiera moduły: